اداره کل فرهنگی_اجتماعی

تابلو اعلانات فرهنگی

اخبار

هیچ زمان پیرامون تمامیت ارضی خودمان به کشورهای عربی منطقه اجازه اظهار نظر نخواهیم داد.

هیچ زمان پیرامون تمامیت ارضی خودمان به کشورهای عربی منطقه اجازه اظهار نظر نخواهیم داد.

فرمانده آمادگاه ناوگان جنوب نداجا در ساعت فرهنگی ویژه اساتید بمناسبت روز ملی خلیج فارس: هر از گاهی کشورهای عربی منطقه نسبت به جزایر سه گانه ایران ادعای مالکیت می کنند که توهمی بیش نیست و هیچ زمان پیرامون تمامیت ارضی خودمان به آن ها اجازه اظهار نظر بی مورد نخواهیم داد.
ترویج ورزش همگانی  همگام با قهرمانی رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی است

ترویج ورزش همگانی همگام با قهرمانی رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی است

دکتر بابک آل طه در مراسم افتتاحیه سانس دوچرخه سواری دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گفت: یکی از سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی ترویج ورزش های همگانی است و در کنار ورزش های قهرمانی به توسعه ورزش های همگانی توجه بیشتری خواهیم داشت.
نمایشگاه محرم 1394

نمایشگاه محرم 1394

نمایشگاه محرم 1394
نشست اساتید با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

نشست اساتید با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

نشست اساتید با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه