اداره کل فرهنگی_اجتماعی

نخستین سوگواره ملی اقوام و میراث معنوی

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ۸
مقتل خوانی شیروان
پرده خوانی
آیین عزاداری گروه آوای موج بوشهر
تعزیه خوانی کرمان
گروه عزاداری خراسان شمالی
مداحی و اشعار حماسی مازندران
حضور دانش آموزان مدارس سما در مراسم
پخت و توزیع نذری در ایام برگزاری سوگواره