اداره کل فرهنگی_اجتماعی

اداره کل فرهنگی و اجتماعی واحد کرمان

  • نشانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان - ساختمان اداری شماره ۲ - روبروی سالن ورزشی برادران

  • پست الکترونیکی: farhangi_admin@iauk.ac.ir

  • تلفن: 034-31321107-9 31321061

  • دورنگار: 31321061

  • ساعات پاسخگویی: 7:30 صبح لغایت 15

تماس با ما