- ستاد اقامه نماز 
- کانون قرآن و عترت 
- مراسم های ملی و مذهبی 
- اعتکاف دانشگاهیان
- عمره دانشگاهیان 
- طرح اخلاق حرفه ایی
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :