- ازدواج دانشجویی
- ترویج فرهنگ عفاف و آراستگی
- کارگاه ها و دوره های آموزشی
 -نشست های علمی – تخصصی 
 - کرسی های آزاد اندیشی
 - همایش های فرهنگی
 - جشنواره های فرهنگی
 - مسابقات فرهنگی و کتابخوانی  
 - کلاس های فوق برنامه فرهنگی 
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :