جشنواره های فرهنگی: 
جشنواره های فرهنگی- هنری از موثرترین و جامع ترین فعالیتهای فر هنگی در سطح دانشگاه می باشد که نقش به سزایی در شکوفایی پرورش استعداد های بالقوه دانشجویان دارد.  از جمله جشنواره  هایی که در سال 94  توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی  برگزار می گردد،جشنواره فرهنگ اقوام و میراث معنوی است،که علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر  به سایت جشنواره مراجعه نمایند. 
 
سایت جشنواره ملی فرهنگ اقوام و میراث معنوی به نشانی http://kermanaghvam.ir/
 
 
 
 
 
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :