نوع خبر 
 
 اولین صورت جلسه ستاد اقامه نماز در سال 1394
اولین صورت جلسه ستاد اقامه نماز در سال 1394
سه شنبه 3 آذر 1394  10:34
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :