نوع خبر 
 
 
مراسم روز کارمند 1394
سه شنبه 3 آذر 1394  12:37

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 4 بهمن 1395  1:45:19
تعداد بازديد از اين خبر : 1112
کدخبر : 378
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :