نوع خبر 
 
 
مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان و اساتید
چهارشنبه 4 آذر 1394  9:12

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 4 بهمن 1395  1:45:20
تعداد بازديد از اين خبر : 964
کدخبر : 387
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :