اداره کل فرهنگی_اجتماعی

اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه

هیچ زمان پیرامون تمامیت ارضی خودمان به کشورهای عربی منطقه اجازه اظهار نظر نخواهیم داد.

فرمانده آمادگاه ناوگان جنوب نداجا در ساعت فرهنگی ویژه اساتید بمناسبت روز ملی خلیج فارس: هر از گاهی کشورهای عربی منطقه نسبت به جزایر سه گانه ایران ادعای مالکیت می کنند که توهمی بیش نیست و هیچ زمان پیرامون تمامیت ارضی خودمان به آن ها اجازه اظهار نظر بی مورد نخواهیم داد.

ادامه مطلب
ترویج ورزش همگانی  همگام با قهرمانی رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی است

ترویج ورزش همگانی همگام با قهرمانی رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی است

دکتر بابک آل طه در مراسم افتتاحیه سانس دوچرخه سواری دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گفت: یکی از سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی ترویج ورزش های همگانی است و در کنار ورزش های قهرمانی به توسعه ورزش های همگانی توجه بیشتری خواهیم داشت.

ادامه مطلب