اداره کل فرهنگی_اجتماعی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)

فاطمه کلانترزاده

ساختمان اداری شماره ۲ - درب اول سمت راست دفتر کارشناس اقامه نماز

تلفن تماس: ۳۱۳۲۱۲۸۰