اداره کل فرهنگی_اجتماعی

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

حجت الاسلام والمسلمین علی حسینی

ساختمان اداری شماره ۲ - دفتر مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۶۱