اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - عمره دانشگاهیان

عمره دانشگاهیان

حج عمره دانشگاهیان:
عمره از دستورهای مهم اسلام و دارای ویژگیهای خاصی است که با سایر عبادات تفاوت بسیار دارد و نه تنها یک عبادت فردی و حتی یک حرکت اجتماعی نیست بلکه زیباترین مسائل عبادی که روح آدمی را پرورش می دهد از اجزاء آن است . عمره دانشجویی و اساتید با هدف ایجاد فضا سازی معنوی و تقویت و تحکیم مبانی فکری اسلام و . . . در دانشگاه صورت می پذیرد. نقش حج در خودسازی جوانان و ارتباط مفید آن با فضای فرهنگی دانشگاهها به اثرات فرهنگی مفید برای محیط دانشگاهی و استفاده معنوی بهینه از این سفر پرفیض می باشد. در هر سال دانشجویان مشتاق زیادی جهت زیارت مکه معظمه و مدینه منوره ثبت نام می کنند و سپس براساس سهمیه اعلام شده توسط سازمان مرکزی قرعه کشی می شوند . پس از قرعه کشی ، دانشجویان اصلی و ذخیره به حوزه اداره کل فرهنگی و اجتماعی واحد جهت کنترل و بررسی و تحویل مدارک مورد نیاز حج عمره و گذرنامه و ارائه فیش بانکی مراجعه می نمایند .