اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی :
دانشگاه محیط مقدسی است که لازمه حفظ تقدس آن تاکید و توجه عمیق به فرهنگ قشر جوان و دانشجو است . لذا برای رسیدن به اهداف موردنظر در جهت اثرپذیری فعالیتهای فرهنگی اقدام به برگزاری کارگاه های فرهنگی –آموزشی نموده است که در رشد و پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان نقش بسزائی داشته است.قبل از شروع فرهنگ یکی از ارکان اصلی و مهم یک مجموعه آموزشی است . با توجه به رویکرد جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی مبنی بر برنامه ریزی و آموزش های صحیح و اصولی به منظور دانش افزایی جامعه دانشگاهی ، این معاونت دوره های آموزشی را برای اعضای هیات علمی ، کارکنان ، دانشجویان همه ساله بصورت دوره ای برگزار می نماید و در پایان با همکاری معاونت های اداری و مالی و آموزشی واحد به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه و دوره آموزشی اعطاء می گردد . 
در این راستا می توان به برپایی کارگاه های کارگاه آموزشی – فرهنگی – مشاوره ای جشن ازدواج و کارگاه مناسک حج جهت دانشجویان عمره گزار در سطح استانی ، کارگاه آموزشی ائمه جماعات – کارگاه آموزشی کانون ها و مدیران مسئول نشریات و کارگا های آموزشی ویژه اساتید در ساعت فرهنگی و  . . . اشاره نمود .