اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - نشست های علمی – تخصصی

نشست های علمی – تخصصی

نشست‌های فرهنگی، اجتماعی:
 
سمینار ها، نشست های تخصصی ، میز گردهای فرهنگی و جلسات پرسش و پاسخ با هدف آشنایی و بسط و گسترش هویت اسلامی، آموزشهای ویژه مهارتهای زندگی با رویکرد فرهنگی ، زمینه سازی جهت کشف و پرورش استعدادهای بالقوه و فعال سازی و به کارگیری تواناییهای ذهنی و درونی برای تولید فکر و عملکرد بهینه،ایجاد تفکر مثبت و روشن بینی ، تکنیک های افزایش اعتماد به نفس و خود باوری، مشارکت دادن استادان و دانشجویان و کارمندان در انجام پروژه های فرهنگی و هنری با قابلیت بالا و با  توجه به نیازهای فردی و اجتماعی از جنبه‌های روان‌شناختی، جسمانی، مذهبی، فرهنگی پیرامون دین و سیاست، مواد مخدر، افسردگی، ازدواج، بحث و گفت‌وگو درجهت آشنایی با مسائل روز جامعه در راستای بالا بردن روحیه تحقیق و پژوهش ، ارتقای دانش فرهنگی، هدفمندی در رفتار جوانان ، گسترش تفکر اسلامی و فرهنگ ایرانی و تجلی آن در آثار هنری و.... برگزار می شود.