اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - کرسی های آزاد اندیشی

کرسی های آزاد اندیشی

کرسی های آزاد اندیشی:
با استعانت از الطاف حضرت حق و الهام از آموزه های دین اسلام و پیروی از سنت نبوی(ص) و سیره امامان (ع) در جهت ایجاد، تقویت و نهادینه سازی فضای عقلایی، چند صدایی و آزاد استماع سخن و اتباع بهترین آن و لزوم توسعه فضای آزاداندیشی و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و جلوگیری از ابتلای محیط های دانشگاهی به سطحی نگری و عوام زدگی و با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند اسلامی شدن دانشگاه و خصوصاً اجرای منویات رهبر معظم آزاداندیش و فرزانه انقلاب اسلامی ، درخصوص ضرورت راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تاکیدات ریاست محترم دانشگاه مبنی بر تقویت و توسعه هدفمند و اثربخش کرسی های آزاد اندیشی در واحدها و مراکز آموزشی ، آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در واحدها و مراکز دانشگاهی ابلاغ گردید . این آئین نامه مشتمل بر9 ماده و 7 تبصره می باشد .