اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - مسابقات فرهنگی و کتابخوانی

مسابقات فرهنگی و کتابخوانی

مسابقات فرهنگی:
 
برگزاری مسابقات فرهنگی که یکی از سیاستهای اجرایی برنامه های فرهنگی - تبلیغی می باشد، به جهت پر نمودن اوقات فراغت دانشجویان و تشویق به مطالعه کتابهای غیر درسی جهت ارتقای آگاهی، دانش و بینش فرهنگی دینی و اجتماعی  برای پیشرفت و تبیین و ترویج نقش فرهنگ اسلامی ،خودباوری و احیای تفکر ، که در این راستا حوزه اداره کل فرهنگی و اجتماعی اقدام به برگزاری مسابقات فرهنگی به صورت حضوری – غیرحضوری،کتبی - شفاهی بصورت متمرکز وغیر متمرکز ویژه دانشجویان و کارکنان و اساتیدواحد همراه با اهدای جوایز نفیس به برگزیدگان می نماید.