اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - کلاس های فوق برنامه فرهنگی

کلاس های فوق برنامه فرهنگی

کلاسهای فوق برنامه فرهنگی، اجتماعی:
مهمترین هدف از برگزاری کلاسهای فوق برنامه در سطح دانشگاه ، برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح فرهنگ ایرانی - اسلامی و اعتلای اخلاق و معنویت در محیط دانشگاه می باشد که در این راستا تشکیل کلاس ها و دوره های تقویتی (فرهنگی ، آموزشی و هنری و ...)برای دانشجویان علاوه بر پر کردن بهینه اوقات فراغت دانشجویان ، در زمینه ترغیب و تشویق دانشجویان در انجام امور فرهنگی در سطح واحد با ایجاد بستر ی مناسب و زمینه ساز برای تشکیل کانون های فرهنگی- هنری دانشجویان در قالب برگزاری کلاس های فوق برنامه است که دانشجویان می توانند در کنار فعالیت های علمی و تخصصی خود بعضی از نیازهای خود را آموزش ببینند و مهارت  لازم را در زمینه های مختلف غیر درسی را کسب نمایند