اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - امور هنری و نمایشگاهی

امور هنری و نمایشگاهی

امور هنری و نمایشگاهی: 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی واحد در طول سال مستقلاً یا بعضاً با همکاری کانون ها ،تشکل ها و بسیج دانشجویی اقدام به برپایی نمایشگاه های مختلف فرهنگی می نماید که این نمایشگاه ها و آثار هنری- فرهنگی به منظور ضرورت تقویت باورهای دینی دانشجویان ، آسیب شناسی فرهنگی – اجتماعی ،الگودهی جهت تقویت دینی ،و ایجاد فضای مناسب جهت خلق آثار فرهنگی وهنری ،ایجاد ارتباط دانشگاهیان با جامعه و معرفی دانشگاه و ارائه توانمندیها و استعدادها و دستیابی به آرمانهای ذهنی (رسیدن به افکار مثبت) وخودباوری و همچنین ارائه محصولات فرهنگی به دانشجویان در محیط دانشگاه است.
اکران و نقد فیلم و تئاتر ، هنر به عنوان یک نیاز روحی و عاطفی بشر همواره در طول تاریخ توانسته است تأثیرات بسیار عمیقی در تفکر ، فرهنگ رفتار و گفتار انسانها داشته باشد ، چنانکه در فرهنگ ها و مکاتب فکری و سیاسی مختلف هنر نقش تربیتی خود را دارد و همگام با روش های فلسفی و اعتقادی و گاه در تأثیر گذاری بیشتر آن گام بردارد در این راستا این اداره کل اقدام به اکران و نقد و بررسی فیلم های سینمایی و تئاتر نموده است.