اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - حمایت از پایان نامه های دانشجویی

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوعات کاربردی فرهنگی:
اداره کل فرهنگی و اجتماعی واحد به منظورگسترش دانش و فرهنگ و ارج نهادن به تلاش های علمی و پژوهشی دانشجویان در حوزه های مختلف فرهنگی و مذهبی،شناسایی دانشجویان مستعد و علاقه مند در زمینه های فرهنگی و استفاده از نظرات و تخصص آنها، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان ، حمایت مالی ، معنوی و فکری خود را از کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با موضوعات فرهنگی به شرح زیر اعلام می‌دارد.
1. موضوعات تحت حمایت اداره کل  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  :
الف) محور نماز :
- شیوه های محسوس کردن طعم شیرین نماز برای فرزندان و جوانان
- نماز ،امنیت اجتماعی و اخلاقی 
- نمازو بهبود روابط خانوادگی، اجتماعی 
- نماز و رفع رذائل اخلاقی
- آسیب شناسی وضعیت موجود اقامه نماز در محیط های دانشگاهی و اداری و ارائه راهکار مناسب 
-روش های تبلیغ فرهنگ نماز در فضای مجازی 
ب)محورقرآن و عترت (ع):
- موضوعات کاربردی فرهنگی پیرامون قرآن و عترت (ع)
ت)محورحجاب و عفاف :
-رویکرد های اجتماعی عفاف و حجاب 
- بایسته ها و آسیب های فرهنگ حجاب  
- حجاب و عفاف از منظر فرهنگی و اجتماعی 
- پیام های فرهنگی پوشش زنان
-رفتارشناسی پوشش اسلامی
- حجاب و امنیت اجتماعی 
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل فرهنگی و اجتماعی واحد مراجعه نمایند .