اداره کل فرهنگی_اجتماعی

معرفی

شورای تخصصی فرهنگی، اجتماعی  :
 
شورای تخصصی فرهنگی، اجتماعی بعنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری کلان و تصمیم‌گیری در مورد مسائل فرهنگی دانشگاه می باشد که درجهت ارتقاء سطح فعالیتهای فرهنگی همچنین ایجاد فضای معنوی و  به‌منظور هماهنگ شدن برنامه های فرهنگی دانشگاه در تحقق ارزشهای اسلامی، تشکیل می‌شود. بر این اساس شورای تخصصی فرهنگی، اجتماعی هر هفته در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضورریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم نهاد نمایندگی  مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان و سایر اعضای محترم شورا  در دو بخش سیاستگذاری فرهنگی جهت دانشجویان ، کارکنان و استادان، تصویب برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویت‌ها و فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی برگزار می‌گردد.